Juni 2021

RAW Paints neemt deel aan de UN Global Compact

De enige manier om vooruit te komen en de toekomst van onze kinderen veilig te stellen, is door de SDG’s te omarmen, ze op één lijn te brengen met uw strategie, maar het belangrijkste is: uw kernproducten aanpassen om aan de principes te voldoen.

Het is een wereldtaal die voor iedereen te begrijpen is. Met onze producten laat RAW Paints B.V. zien dat water zoveel efficiënter kan worden gebruikt als je het alleen toevoegt op het moment dat je echt wilt schilderen.

Door water uit het productieproces, transport en houdbaarheid in winkels en woningen te laten, dragen we in de kern van ons product bij aan SDG3, SDG6, SDG9, SDG11, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15.

Om bedrijven met dezelfde ambitie, wens of behoefte te empoweren komt SDG17 op zijn plaats; gewoon samenwerken voor het gemeenschappelijke doel.

RAW Paints B.V., de nieuwe verfstandaard, heet u welkom voor de ultieme verfbeleving.

Bekijk hier de video met Willemijn Wortelboer, eigenaar van RAW Paints B.V.. Leer hoe RAW Paints aansluit bij de Global Goals en de ‘Ten Principles’ en hoe zij profiteren van deelname aan het United Nations Global Compact netwerk.

Juni 2021

RAW Paints is onderweg naar Expo 2020 Dubai

Deze container maakt water in de woestijn!

Mooie Nederlandse innovatie!

Vereerd om deel uit te maken van de missie van SunGlacier, door de container te schilderen met de nieuwe verfstandaard van RAW Paints B.V., op weg naar Expo 2020 Dubai.

The SunGlacier – water uit de lucht – apparaat voor de World Expo Dubai

Lees hier meer: SunGlacier

April 2021

RAW Paints is onderdeel van de Innovatie Expo

Op de Innovatie Expo – Parade heeft Christiaan van den Berg zijn favoriete innovatie uitgekozen: RAW Paints B.V.! Hij gaf toe (en ik steun hem) dat het moeilijk kiezen was, alle innovaties waren geweldig! En ja hoor, we zijn klaar om bij te dragen aan de renovatie van het ‘Binnenhof’!

Aangezien dit evenement wordt ondersteund door:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Er is geen weg terug om de oude economie-industrieën te blijven steunen.

Deze innovaties hebben bewezen te voldoen aan de doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen. De opdracht voor het nieuwe kabinet is glashelder: ondersteun de initiatieven die je bent gestart door deze tentoonstelling te organiseren en word launching customer!

Lees hier meer: Innovation Expo – Innovatieparade

April 2021

RAW Paints is opgenomen in het bidbook voor Parijs 2024

Klaar voor de Olympische Spelen Parijs 2024!

RAW Paints B.V. is opgenomen in het bidbook voor OS Paris 2024.

We zijn klaar om bij te dragen aan de meest duurzame Olympische Spelen:

– Kleur de slaapkamers en ontspanningsruimtes van atleten met verf die geen VOS, geen pesticiden en geen titaniumdioxide bevat om hen te helpen optimaal te presteren.

Maar net zo belangrijk:

– Bescherm gebouwen met onze duurzame buitenverf.

– Hittestress in de stad verminderen door bitumen daken wit te schilderen, voor alle inwoners van Parijs voor en na de Olympische Spelen!

Lees hier meer: RVO Bidbook OS 2024

Maart 2021

RAW Paints draagt bij aan Nationale Nederlanden Workspace

Muurverf in poedervorm die op locatie moet worden gemengd met kraanwater, waarna het schilderen kan beginnen.

Hiermee timmert verfproducent RAW Paints sinds enkele jaren aan de weg.

Nationale Nederlanden laat de binnenwanden van twee van haar kantoorgebouwen in Den Haag en Rotterdam met deze circulaire verf schilderen.

Lees hier meer: SchildersVak

Maart 2021

RAW Paints tekent de City Deal Impact Ondernemen

Samen met 80 andere partijen tekent RAW Paints de City Deal Impact Ondernemen.

Door onze krachten te bundelen versnellen we de weg naar een duurzaam en gezond vestigingsklimaat voor de volgende generaties! Samen impact maken!

Lees hier meer: Impact Ondernemen

Januari 2021

RAW Paints doet mee aan de CASsummit2021

Klimaatadaptatie gaat ook over nadenken over de dingen die zo logisch lijken maar in feite niet zijn, over het veranderen van systemen en businessmodellen om een missie na te streven:

Empowerment van de koplopers voor verandering, omarm partnerschappen voor een gemeenschappelijk doel: de volgende generaties een veilige en eerlijke toekomst bieden.

In onze branche: water in een emmer verf van A naar B vervoeren is niet logisch.

Verfpoeder heeft veel voordelen op productniveau maar ook op applicatieniveau:

Onze verf biedt ook een oplossing om hittestress in (grote) steden te verminderen, op daken, bestrating en muren. We promoten groene en blauwe daken, maar als de bouw het niet kan ondersteunen, komen we binnen!

Bekijk deze korte video voor meer informatie!

Januari 2021

RAW Paints is partner met Cirkelstad & C-Creators

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creeeren sluit RAW Paints zich aan bij:

C-Creators heeft als doel de transitie naar de circulaire economie te versnellen en op te schalen. Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) acteren wij als onafhankelijke organisatie om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. De MRA-regio heeft de schaal om een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van de groei naar een circulaire economie en creëert daarmee exportkansen.
Partner pagina

Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private ondernemers die op zoek waren naar oplossingen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe krijgen we alle talenten in de wijk benut? Twee belangrijke vraagstukken waar we als samenleving antwoord op zullen moeten geven. Door samen te werken in een open dialoog, ontstonden er nieuwe zienswijzen, nieuwe oplossingen.

Partner pagina

December 2020

RAW Paints neemt deel aan de Handelsmissie Paris 2024

Dankbaar om deel uit te maken van de virtuele Handelsmissie met Sigrid Kaag naar Parijs, om de Olympische Spelen in 2024 de meest duurzame te maken!

RAW Paints B.V. wil met de verfstandaard ervoor zorgen dat alle atleten in de leef-, slaap- en rustruimte in het Olympisch Dorp met zero VOS, zero pesticiden te maken krijgen om optimaal te kunnen presteren.
We zullen ervoor zorgen dat de verf bestaande gebouwen een tweede leven geeft en nieuwe gebouwen een leven lang beschermen, ook voor de volgende gebruikers na de spelen.

We kijken er naar uit om de atleten, de inwoners en de stad Parijs te ondersteunen om dit doel te bereiken. Alle belanghebbenden worden erbij betrokken.

Dit kan alleen werken als we samenwerken. Bekijk de video om te zien wie er nog meer zijn!

Lees hier meer: Paris 2024

December 2020

Maatschappelijk Verantwoord Lanceren met RAW Paints

RAW Paints deelt kennis en ervaring op het MVI congres 2020:
Interactieve sessie met ondernemers, start-up en overheidsdeskundigen over het belang van de rol van de overheid als launching customer tussen Mark Beumer (Het Groene Brein, Versnellingshuis), twee duurzame ondernemers uit het netwerk van het Versnellingshuis Nederland Circulair en Duurzame Dinsdag, Malenthe (BESE) en Willemijn (RAW Paints), Rinske van Noortwijk (GreenWish) en Duncan Waardenburg (Startup in Residence) waarin launching customerschap het hoofdonderwerp is.
De sprekers vertellen hun eigen ervaringen en wensen, waarbij de rol van de overheid als launching customer duidelijk wordt, en ook wordt loskoppeld van MVI. De participerende deelnemers worden actief meegenomen in het gesprek door polls en vragen die ze kunnen stellen in de chat.

Deze workshop richt zich op bestuurders, beleidsmedewerkers, duurzaamheidscoördinatoren en strategisch inkopers in alle kennisniveaus.

Lees hier meer: MVI congres 2020

September 2020

RAW Paints is met haar verfpoeders de winnaar van de ING Circulair ondernemen prijs 2020!

Uit handen van Maurits Groen en Meike Proost (ING) ontving Willemijn de ING Circulair ondernemen prijs 2020, waarvoor zij zeer erkentelij is.

Echter, opgevoed met het gezegde ‘je mag een gegeven paard niet in de bek kijken’ heeft ze deze prijs toch overhandigd/doorgegeven aan Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) met als opdracht om een duidelijke boodschap over te brengen aan het kabinet om voor al deze innovaties dé launching customer te zijn.
De bedrijven die hun inzending hebben ingestuurd, zijn duurzaam. Die doen niet duurzaam maar zijn het. Het is hun bestaansrecht.
Zij steken hun kop boven het maaiveld uit om gehoord, gezien te worden terwijl ‘de rest’ de kop in het zand steekt als het erop aankomt.
RAW Paints mist de moed bij diegene die het hardst schreeuwen om duurzame oplossingen, ons, de ondernemers die missiegedreven zijn en de volgende generatie als stake én shareholders zien, een hart onder de riem te steken en daadwerkelijk te kiezen voor deze oplossingen.
De cheque die als prijs werd overhandigd, dient voor het kabinet als symbolisch middel om de stap daadwerkelijk te zetten!

Lees hier meer: Winnaar ING circulair ondernemen prijs

Juli 2020

Willemijn Wortelboer is genomineerd voor ‘Entrepreneur of the Year’ bij de Business Green Leaders Awards 2020!
Uitslag wordt verwacht op 14 of 15 oktober 2020.

Lees hier over Business Green Leaders Award 2020

Juni 2020

RAW Paints ondertekent Green Recovery Statement

Namens MVO Nederland heeft Maria van der Heijden op 19 juni 2020 het Green Recovery Statement overhandigd aan minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Met het statement pleit RAW Paints samen met het Nederlands bedrijfsleven voor een duurzaam herstel van de economie na de coronacrisis.

Lees hier de Green Recovery Business statement NL

Mei 2020

RAW Paints dient twee patenten in

RAW Paints heeft een formule (patent pending) voor wit pigment ontwikkeld om titaniumdioxide in witte verven te vervangen voor gebruik van binnen- en buitenmuurverven, in slechts één formule.  Waarom is dit wereldnieuws? In de wereldwijde verf- en coatingindustrie bestaat er geen alternatief voor titaniumdioxide – alle witte verven moeten titaniumdioxide bevatten. De industrie heeft zich tevergeefs in de afgelopen 3 jaar verzet (in verschillende  brieven gericht aan de Europese Commissie) tegen het proces van de inmiddels  gepubliceerde verordening (18 februari 2020) om titaandioxide in poedervorm te classificeren als kankerverwekkend.  RAW Paints claimt met haar innovatie dat er nu wel een alternatief beschikbaar is.

Lees hier de Disruptieve duurzame innovatie van RAW Paints ‘zal wereldwijde verfindustrie doen schokken’

Mei 2020

RAW Paints B.V. is een van de 1000 oplossingen!

“De acceptatie van winstgevende oplossingen stimuleren om het milieu te beschermen.
Om milieu-uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd economische groei mogelijk te maken, heeft Bertrand Piccard, via de Solar Impulse Foundation, de uitdaging gelanceerd om 1000 oplossingen te selecteren die het milieu op een winstgevende manier kunnen beschermen en deze aan besluitvormers voor te stellen om hun implementatie te versnellen ” .

Dus omarm de oplossing en sluit je aan bij de missie van RAW Paints om de verfindustrie te ondersteunen en een betere wereld achter te laten voor de volgende generaties.

Solar Impulse 1000+ solutions

Maart 2020

RAW Paints heeft uit handen van de partners van de Duin en Kruidberg Conventie, samen met Great Bubble Barrier, de Stimulans Award ontvangen.

Tijdens deze conventie, met als thema ‘innoveren of creperen’ mocht RAW Paints over haar bedrijf, innovatie en missie vertellen: ‘Laat innovatie en samenwerking leidend zijn. Schakel over op een purpose driven ipv money driven economie, voor het welzijn van de mens, de planeet en nu ook de economie.’

Door samen te werken met partners, die nu mogelijk nog concurrenten zijn, kunnen we het verschil gaan maken.
De stap naar die nieuwe economie is, helaas door het corona virus met vervelende gevolgen voor gezondheid en ondernemingen, nu wél een logischere stap geworden.

The time is now!

Duin & Kruidberg Conventie 2020

Maart 2020

United Nations Global Compact heeft RAW Paints officieel toegelaten als deelnemer.
Geleid door de tien universele principes en de 17 SDG’s wordt RAW Paints ondersteund in het verantwoord ondernemen en volgt het de richtlijnen om duurzaamheidsverplichtingen om te zetten in actie.

United Nations Global Compact participants

b

Februari 2020

RAW Paints introduceert de verfoplossing voor vochtige ondergronden!

Publicatie in Innovatieve Materialen en ArchitectenPunt Bouwbrede Stijlgids.

Maart 2020

RAW Paints kan met trots mededelen dat ze koploper is in het MVO netwerk. Volg ook andere koplopers die samen kiezen voor een nieuwe economie:

Koploper Netwerk MVO

Februari 2020

Vind de verfoplossingen van RAW Paints voor de toekomst op Material District!

Material District is ‘s werelds toonaangevende match-making platform op het gebied van innovatieve materialen. De waarde van MaterialDistrict als bron van hoogwaardige materialen inspiratie is duidelijk: R & D- en ontwerp professionals van alle industrieën gebruiken ons platform om nieuwe materiaaloplossingen te ontdekken.

Material District

\

Januari 2020

RAW Paints heeft het CHANGE NOW summit in Parijs bezocht om haar missie te vervolgen om de verfindustrie in beweging te krijgen.

Er waren bijzondere inspirerende sprekers om naar te luisteren en het netwerk van RAW Paints te vergroten.

\

Januari 2020

RAW Paints heeft een rozet ontvangen in de Circular Awards 2020.
RAW Paints behoort daarmee tot de tien meest iconische circulaire projecten in de categorie Business.

Januari 2020

RAW Paints bezoekt World Economic Forum in Davos. Aldaar neemt Willemijn deel aan de sessie ‘Power of the Youth’  waarin activisten over hun drive voor het protesteren uitleggen.
Om het gezamelijke doel te halen vraagt Willemijn ze of ze bereid zijn zicht te commiteren aan een innovatief bedrijf dat producten ontwikkeld om de wereld beter achter te laten voor hen en hun kinderen.

Link: RAW Paints in Davos at WEF2020

December 2019

RAW Paints heeft in samenwerking met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) haar bijdrage geleverd voor de campagne Groei over grenzen. RVO ondersteunt vrouwelijke ondernemers in hun missie voor internationaal zaken doen.

Link: Groei over grenzen (korte video)

Link: Groei over grenzen (lange video)

Link: Groei over grenzen (RVO website)

\

Oktober 2019

Willemijn Wortelboer genomineerd voor VIVA400 in de categorie zakenwonder

Hij is er weer: de VIVA400! Dé lijst met 400 vrouwen die uitblinken in hun vakgebied.

Op 12 december gaat het gebeuren: dan reikt VIVA voor de twaalfde keer de VIVA400-awards uit. VIVA400 is hét platform en netwerk van en voor ambitieuze en ondernemende vrouwen. Zij zijn een grote inspiratie voor anderen door wat ze doen, door de successen die ze hebben behaald en door wat ze (nog meer) willen bereiken. Zoals elk jaar zijn er weer 400 vrouwen genomineerd. Vrouwen die het afgelopen jaar in de schijnwerpers stonden doordat ze bijvoorbeeld een prijs wonnen, een uniek idee hadden, een geslaagde eigen business zijn gestart of een bijzondere prestatie hebben neergezet. Kortom: succesvolle vrouwen die ertoe doen en het verschil maken.

Link: stem hier

Juli 2019

The Green Quest

Als vast onderdeel van het programma maken we kennis met de nieuwste aanwinst in The Green Gallery. Deze week wordt RAW Paints aan de Gallery toegevoegd. Dit bedrijf verkoopt verfpoeder. Vlak voor gebruik even water toevoegen, en de verf kan gebruikt worden. Dit scheelt niet alleen enorm in het gebruik van chemicaliën, maar betekent ook een veel lager volume om te vervoeren. Samen met 39 andere bedrijven maakt RAW Paints kans op The green Quest Award.

Link: BNR radio fragment

Juni 2019

GES 2019

Tijdens de GES 2019 op uitnodiging samen met de Amerikaanse Staatssecretaris Manisha Singh en de Nederlandse minister Sigrid Kaag een heerlijke lunch genuttigd! Goede gesprekken, inspirerende tafegenoten!

Maart 2019

Publicatie Financieel Dagblad  

In de rubriek De Vonk vertelt Willemijn over hoe de vonk oversloeg naar de verfindustrie

Februari 2019

Nominatie Green Product Award

De Internationale Green Product Award biedt platform voor o.a. fabrikanten die zich willen onderscheiden door hun producten op innovatie,  duurzaamheid en design en zich willen presenteren op de Duitse markt.

Link: Green Product Award 2019

Januari 2019

Nominatie Sprout Start up of the year

Geheel onverwachts ontving RAW Paints de mededeling genomineerd te zijn voor de Sprout start up of the year! We feliciteren uiteindelijk Shypple voor het behalen van de eer!

Link: Sprout Start Up of the Year

December 2018

Milieuvriendelijker verven met poeder

Waarom met emmers sjouwen als je verf ook in poedervorm kan kopen. Veel gemakkelijker te vervoeren, minder restjes en daarmee veel milieuvriendelijker. Raw Paints ontwikkelde het. Deze video kwam tot stand in samenwerking met de Accenture Innovation Awards.

Link: RTL Z op bezoek bij RAW Paints

b

December 2018

Publicatie in het VT wonen #13 2018

RAW Paints’ kleurrecept 2019:
Huiscocktail van zachtgeel en oudroze

Link: VT wonen #13 2018

December 2018

Renault Life bezoekt duurzame ondernemers

Vincent Croiset bezocht RAW Paints op kantoor (www.bulbspaces.spaces) om meer te weten te komen over onze verfpoeder.

Link: Renault Life & RAW Paints

December 2018

Van woonvilla naar droomvilla

Bertram Terpstra van Designa bezocht onze stand op de VT wonen beurs in het programma van woonvilla naar droomvilla (seizoen 4 – aflevering 8 – vanaf 3min30).

Link: Designa & RAW Paints

b

November 2018

Publicatie in het SCHILDERSBLAD EISMA’S

Uitgebreid artikel over RAW Paints in het schildersblad Eisma’s.
‘RAW Paints biedt schilders alternatief voor verf in blik of emmer’

Downloadlink: Schildersblad Eisma’s

Juni – November 2019

Nominatie voor Accenture Innovations Awards 2018

RAW Paints heeft de eerste prijs voor de Accenture Innovation Awards 2018 in de categorie Klimaat in ontvangst genomen. Van de 122 genomineerden wist RAW Paints de eerste plek te bemachtigen. De lovende woorden van de juryvoorzitter maken ons zeer trots:

” This innovation has the opportunity to make a big impact, because it has: 1) a differentiated product proposition, 2) a passionate leader, and 3) an out-of-the-box concept. Therefore, this winner has the responsibility to make it big, fast for the benefit of our planet and climate. “

 – Jury chairman: Dimitri de Vreeze, Member of the Board at DSM

Link: Accenture Innovation Awards 2018

November 2018

Op de finale dag ook een interview met RTL Z

RAW Paints mocht op deze spannende dag het publiek vertellen over de duurzame verfpoeder en de unieke combinatie van ondernemen en idealistisch zijn…

Link: RAW Paints op de Accenture Innovation Summit

Oktober 2018

RAW Paints stond op de VT wonen beurs 2108

Wat een succes! Zoveel enthousiaste reacties op onze interieurverf OMBREWALL bij onze stand! Met de input die RAW Paints ontving is de TOP 10 samengesteld … En de TOP 10 is nu bekend! Klik hier voor de uitslag!

September 2018

RAW Paints krijgt RTL 7 op bezoek

The Green Project kwam RAW Paints opzoeken voor een bedrijfsbezoek!

Link: RAW Paints & The Green Project

Mei – September 2018

Nominatie voor TOP100 MKB Innovatie

RAW Paints is genomineerd voor de TOP 100 innovatieve MKB-ers van Nederland in 2018!

Link: RAW Paints behoort tot de TOP100 Innovatie 2018!

b

April 2018

Publicatie in VERPAKKEN

Uitgebreid artikel over RAW Paints in VERPAKKEN.
Een mooie quote: ‘De jury spreekt van een systeemverandering in een conservatieve industrie’

Downloadlink: verpakkenNL

b

April 2018

Publicatie in VerpakkingManagement

Uitgebreid artikel over RAW Paints in VERPAKKEN.
Plus een mooie quote op de voorpagina: ‘Banale pech stond aan de wieg van deze innovatie’

Downloadlink: Verpakkingsmanagement

Maart 2018

Award voor RAW Paints op NL Packaging awards 2018!

Winnaar van de 1st Runner Up award in de categorie Duurzaamheid
Link: Award voor RAW Paints!

January 2018

Nominatie NL Packaging awards 2018

Nominatie in de categorie Duurzaamheid
Link: Nominatie RAW Paints

December 2017

VPRO – Green Tech Pioneers

Nominatie om Green Tech Pioneer te worden en kans te maken op een uitzending over RAW Paints BV bij VPRO Tegenlicht.
Resultaat: #27 van #93 inzendingen